Ważne telefony
Ważne telefony

Straż Miejska 986
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Drogowe 981
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie wodoc.-kanaliz. 994
Informacja PKP 197 57
Informacja PKS 94 35 239 59
Szpital, ul. Łopuskiego 8 94 35 302 00
WOPR (koordynator) 601 100 100
Brzegowa Stacja Ratownicza 94 35 233 14
Młodzieżowy Telefon Zaufania 19 288
Niebieska Linia (pomoc w rodzinie) 801 12 00 02
Centrum Pomocy Rodzinie 94 35 480 86
Urząd Miasta 94 35 515 00
Urząd Gminy 94 35 248 46