Powrót do Szkoły. Zadbaj o zdrowy Kręgosłup twojego dziecka.
Powrót do Szkoły. Zadbaj o zdrowy Kręgosłup twojego dziecka.

Nie od dziś wiemy że lepiej jest zapobiegać niż leczyć,  również w przypadku wad postawy.  Dlatego bardzo istotna okazuje się profilaktyka oraz regularne badania w celu wczesnego wykrycia problemu. Pierwszym ważnym a być może najważniejszym elementem jest obserwacja dziecka przez rodziców.  To właśnie rodzice widząc dziecko codziennie mają szansę zauważyć pierwsze problemy. Warto przyjrzeć się dziecku zarówno podczas statycznych pozycji (pozycja stojąca i siedząca) jak i ocenić sposób poruszania się.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy udać się do specjalisty (fizjoterapeuty), który zbada postawę ciała. Ostatnim ale bardzo istotnym działaniem jest profilaktyka, która powinna być wdrażana od najmłodszych lat.

Istnieją dwa krytyczne okresy w życiu młodego człowieka, kiedy szczególnie narażony jest on na powstawanie wad postawy:

  • rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole – wtedy to zmienia się jego tryb życia na bardziej siedzący;
  • okres dojrzewania i związane z nim zmiany w organizmie.

W tym właśnie czasie należy zwrócić największą uwagę na nawyki, które dziecko nabywa i korygować na bieżąco nieprawidłowości.

Działania profilaktyczne w przypadku wad postawy obejmują:

  • regularną aktywność fizyczną,
  • ograniczenie przebywania w nieprawidłowych pozycjach statycznych (telewizor, komputer, smartphone).
  • odpowiednio dobrane ćwiczenia i systematyczność w ich wykonywaniu,
  • wszelka aktywność prowadząca do wzmocnienia aparatu mięśniowo-więzadłowego będzie zmniejszała ryzyko wystąpienia wad postawy.
  • głównym celem ćwiczeń właściwych jest odbudowa prawidłowych wzorców ruchowych, dążenie do osiągnięcia automatyzmu w przyjmowaniu prawidłowej postawy ciała w codziennej aktywności, wzmocnienie określonych grup mięśniowych oraz poprawa funkcjonalności.
  • w przypadku osób dorosłych ważne jest też podejmowanie regularnej aktywności ruchowej, dla wzmocnienia mięśni i utrzymania wysokiej sprawności organizmu,
  • czym większa sprawność, tym lepiej pracują narządy wewnętrzne, tym również lepsze samopoczucie,

W procesie diagnostyki i leczenia najważniejszy jest indywidualnie dobrany programu terapii.


Mgr  fizjoterapii Sylwia Paszkiewicz

mailto:spaszkiewicz36@gmail.com

tel. 666616610