Urząd Celny
Urząd Celny

  -/1

Godziny urzędowania:

  • obsługa transportu morskiego:
    codziennie 24 h
  • pozostała obsługa:
    od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30