Szkoła Języków Obcych Europa
Szkoła Języków Obcych Europa

  -/1

Szkoła Języków Obcych „Europa” powstała w 2005 roku,

Placówka prowadzi naukę języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

Wśród proponowanych form kształcenia znajdują się zajęcia indywidualne i grupowe, na różnym poziomie zaawansowania, dla słuchaczy w każdym wieku i dla przedstawicieli różnych zawodów (szczegóły w ofercie kursów).

Szkoła Języków Obcych „Europa” została wpisana przez Starostę Kołobrzeskiego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod pozycją 55/2007 , a także zarejestrowana w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie jako instytucja mająca prawo szkolić osoby bezrobotne i pragnące doskonalić swoje kwalifikacje (nr ewidencyjny 2.32/00103/2006). Placówka współpracuje ze Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie lektorzy odbywają szkolenia , doskonalą swoje umiejętności i uzyskują licencje egzaminatorów.Dzięki temu osoby kończące kursy mają możliwość zdawania Certyfikatów Językowych TELC honorowanych i znanych w Unii Europejskiej na poziomach A1, A2 i B1.

Wpływ na atrakcyjność świadczonych usług ma też współpraca ze szkołami językowymi na terenie Niemiec, t.j. ze „Spanisch Aktiv” w Monachium i „Sprachtreff” w Frankfurcie nad Menem i Evolanguage w Moguncji, Hamburgu i Monachium.
Szkoła Języków Obcych „Europa” prowadziła dotychczas różnorodne formy kształcenia językowego, spełniając każde życzenie klientów. Organizowała kursy językowe dla licznych instytucji i firm. Prowadzący zajęcia lektorzy posiadają pełne przygotowanie pedagogiczne i merytoryczne, osiągają doskonałe wyniki pracy.

Sześć lat działalności placówki to setki zadowolonych z nauki języków obcych absolwentów.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

właściciele Szkoły Języków Obcych „Europa”